WA Lottery

January 4, 2023 GMT

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Tuesday:

Daily Game

0-2-0

(zero, two, zero)

Hit 5

01-13-24-32-38

(one, thirteen, twenty-four, thirty-two, thirty-eight)

Estimated jackpot: $105,000

Keno

01-04-05-08-10-26-27-28-30-36-38-42-49-50-61-63-72-73-75-77

(one, four, five, eight, ten, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, thirty, thirty-six, thirty-eight, forty-two, forty-nine, fifty, sixty-one, sixty-three, seventy-two, seventy-three, seventy-five, seventy-seven)

Match 4

06-08-11-14

(six, eight, eleven, fourteen)

Mega Millions

25-29-33-41-44, Mega Ball: 18, Megaplier: 4

(twenty-five, twenty-nine, thirty-three, forty-one, forty-four; Mega Ball: eighteen; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $940,000,000

Powerball

Estimated jackpot: 291,000,000