Related topics

    Kevin McCarthy logra votos para presidir Cámara de Representantes tras superar a oposición republicana en 15ta votación

    January 7, 2023 GMT

    WASHINGTON (AP) — Kevin McCarthy logra votos para presidir Cámara de Representantes tras superar a oposición republicana en 15ta votación.